Therapie

Waarom zou u in therapie gaan?


Meestal gaan mensen in therapie om één van de volgende twee redenen:


- Men lijdt onder een probleem waarvan men het gevoel heeft dat het

  niet over gaat

- Men heeft behoefte aan persoonlijk zelfonderzoek en geestelijke

  groei


Maar eigenlijk zijn er evenveel redenen om in therapie te gaan als er mensen zijn.


Zo kunnen mensen o.a. met volgende thema's komen:


- Ik voel me niet goed in mijn vel

- Ik heb het gevoel dat mijn grenzen niet worden gerespecteerd

- Ik kan een bepaalde gebeurtenis niet verwerken

- Ik heb opvoedingsondersteuning nodig

- Ik heb relatieproblemen

- Wie ben ik eigenlijk?

- Ik heb het moeilijk met het ouder worden

- enz...


Wie kan terecht bij therapeutencentrum Shalom?


Iedereen is bij mij welkom ongeacht leeftijd, geslacht, kleur, levensovertuiging of vraag. U kan bij mij terecht met alles wat u bezighoudt.

U kan alleen, met partner, of gezin komen.

Ook kinderen en jongeren zijn meer dan welkom (in dit geval zal er steeds in nauwe samenwerking met de ouders gewerkt worden)!


Ik heb ruime kennis en ervaring omtrent:

- rouw

- suicidepreventie en

- existentiële levensvragen


Ik ben opgeleid in de Interactionele Vormgeving.Daarnaast ben ik opgeleid tot integratief rouwtherapeut. Dit betekent dat ik niet op één manier werk, maar altijd zal kijken naar wat het beste bij u aansluit. Er kan dan ook op verschillende manieren gewerkt worden: gesprekstherapie, creatieve therapie ,lichaamstherapie, enz.

Hierbij put ik uit de Jungiaanse therapie, de systeemtherapie, de cognitieve therapie, de oplossingsgerichte benadering, enz.


Daarnaast ben ik ook analytisch therapeut en JI Dieptepsycholoog. Ik werk dan ook heel graag vanuit het Jungiaans gedachtengoed en de dieptepsychologie. Hierdoor wordt het probleem immers bij de wortel aangepakt.

Dit impliceert dat ik ook werk met kunst, literatuur, filosofie, mythes, sprookjes e.d.

Mythen, sprookjes en legenden gaan over onderwerpen die tot de collectieve erfenis van de mensheid behoren. Ze roepen vaak sterke gevoelens van herkenning op bij cliënten. Ze activeren de verbeelding en geven daardoor aan de menselijke worsteling een extra dimensie waaraan bijzondere moed kan ontleend worden.

Die 'taal van de ziel' wordt ook gesproken in dromen. Dit impliceert dat u mij bijvoorbeeld ook kan contacteren om een droom te analyseren.


Waar kan de therapie plaatsvinden?


In mijn praktijk in Antwerpen, of bij u thuis.

Neem gerust contact met mij op voor meer informatie.