Beroepsgeheim
  “In de ziel van de natuur, 

    vind je de natuur van je

    ziel.”

    Gerald G. Jampolsky

GDPR – Cliëntengegevens


Beste cliënt


Om goede zorg te verlenen heb ik verschillende gegevens van en over jou nodig. Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het mijn taak en vind ik het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens ik van jou verzamel en wat ik daarmee precies doe. In deze tekst geef ik jou die informatie.


Welke gegevens verzamel ik over jou?

Ik verzamelen volgende gegevens over jou:

  • Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger);
  • Gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …)
  • gegevens over je familieleden, enkel indien dit relevant is voor de behandeling;
  • Gegevens over opleiding en vorming, enkel indien dit relevant is voor de opleiding


Waarom verzamel ik die gegevens?

Ik verzamel deze gegevens om u adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verlenen ten einde uw behandelproces te kunnen opvolgen en een juist behandeltraject te kunnen doorlopen. Ik verzamel deze gegevens omdat het mij helpt in mijn werk. De wetgeving verplicht mij nu deze gegevens bij te houden voor een periode van 30 jaar. Tenzij u een document ondertekent waarin u vraagt om de verzamelde gegevens te verwijderen.


Worden de gegevens met anderen gedeeld?

De gegevens die ik van en over jou heb vallen in principe onder het beroepsgeheim. Ik deel ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is en na vooraf met jou overlegd te hebben.

Ik deel enkel gegevens:

  • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met het CLB, met je wettelijke vertegenwoordiger, …), of
  • wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Ik ben verplicht om je dossier 30 jaar te bewaren. Dit betekent dan ook dat ik je gegevens 30 jaar bewaar, tenzij u, zoals hierboven werd beschreven, beslist om de gegevens te verwijderen.


Zijn er specifieke rechten die je kan uitoefenen over de gegevens die ik van jou bewaar?

Als cliënt kan u verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die ik van u bewaar.

Zo heeft u recht op inzage in uw dossier en op een kopie hiervan. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij mij.

Tevens heb u het recht om bepaalde gegevens die onjuist opgenomen zijn in het dossier aan te passen.

Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van uw toestemming, kan u die toestemming ten allen tijde intrekken. De gegevens in het dossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en wettelijke verplichting en dus niet op grond van toestemming.

Indien je een klacht hebt specifiek over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je die indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.